Shop
Gegevensbescherming

Privacybeleid van Michael Schaldt WARCO Bodenbeläge

Toepassingsgebied

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert gebruikers over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke aanbieder Michael Schladt WARCO Bodenbeläge, Andergasse 17, 67434 Neustadt an der Weinstraße, Telefoon: 08 53 01 93 00, Fax: +49 63 21 91 52 999,

e-mail: info@warco.nl op deze website (hierna te noemen "aanbod").

De wettelijke basis voor gegevensbescherming is te vinden in het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en het Telemediengesetz (TMG).

Toegangsgegevens/ Serverlogbestanden

De aanbieder (of zijn aanbieder van webruimte) verzamelt gegevens over elke toegang tot het aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten:

Naam van de opgeroepen website, bestand, datum en tijd van de toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

De aanbieder gebruikt de loggegevens alleen voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisatie van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er op basis van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat.

Omgaan met persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren, d.w.z. gegevens die tot een persoon kunnen worden herleid. Hieronder vallen de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer. Maar ook gegevens over voorkeuren, hobby's, lidmaatschappen of welke websites iemand heeft bekeken, gelden als persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, gebruikt en doorgegeven door de aanbieder als dit wettelijk is toegestaan of als de gebruiker toestemming geeft voor het verzamelen van gegevens.

Neem contact op met

Wanneer contact wordt opgenomen met de aanbieder (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen om de aanvraag te verwerken en voor het geval er vervolgvragen zijn.

Integratie van services en content van derden

Het kan voorkomen dat inhoud van derden, zoals video's van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites, in dit onlineaanbod is geïntegreerd. Dit veronderstelt altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna "externe aanbieders" genoemd) op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker. Zonder het IP-adres zouden ze de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. We hebben er echter geen invloed op of de externe aanbieders het IP-adres opslaan, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Voor zover dit bij ons bekend is, informeren wij de gebruikers hierover.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om specifieke, apparaatgerelateerde informatie op te slaan op het toegangsapparaat van de gebruiker (pc, smartphone of vergelijkbaar). Enerzijds dienen ze voor de gebruiksvriendelijkheid van websites en dus voor de gebruikers (bijv. opslag van inloggegevens). Anderzijds dienen ze om statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en te kunnen analyseren om het aanbod te verbeteren. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies beïnvloeden. De meeste browsers hebben een optie om het opslaan van cookies te beperken of volledig te voorkomen. Er wordt echter op gewezen dat het gebruik en met name het gebruiksgemak zonder cookies beperkt zal zijn.

Sie können viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die US-amerikanische Seite aboutads.info oder die EU-Seite youronlinechoices.com verwalten.

Registratiefunctie

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden gebruikt om gebruik te kunnen maken van het aanbod. Gebruikers kunnen per e-mail worden geïnformeerd over informatie die relevant is voor het aanbod of de registratie, zoals wijzigingen in de reikwijdte van het aanbod of technische omstandigheden. De verzamelde gegevens kunnen worden afgelezen uit het invoermasker in het kader van de registratie. Dit omvat:Firmierung

  • BTW-nr.
  • Titel
  • Geslacht
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Postadres
  • Telefoonnummers
  • e-mailadressen
  • IP-adressen

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.


Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

We gebruiken Google Analytics alleen met IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online aanbod aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: tools.google.com.

Ga voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor advertentiedoeleinden, instellingen en opt-outopties naar de websites van Google: google.com ("Het gebruik van gegevens door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt"), google.com ("Gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden"), google.com ("De gegevens beheren die Google gebruikt om u advertenties te tonen") en google.com ("Bepalen welke advertenties Google u toont").

Google Optimize

Wij gebruiken "Google Optimize" op onze website, een dienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna "Google" genoemd). Google Optimize is een onderdeel van Google Analytics en stelt ons in staat om de aantrekkelijkheid van de inhoud en de functionaliteit van onze website te testen. Voor dit doel worden afzonderlijke elementen, inhoud of functies, tot en met de hele website, slechts aan een bepaald percentage bezoekers getoond en wordt de respectievelijke verandering in het gebruikersgedrag statistisch geëvalueerd (zogenaamde A/B-tests). Google Optimize gebruikt hiervoor cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in Ierland en daar opgeslagen. Het kan echter niet worden uitgesloten dat Google ook gegevens doorstuurt naar servers in de VS en deze daar verwerkt. Als de anonimisering van het door de cookie door te geven IP-adres op de website is geactiveerd ("IP-anonimisering"), wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruiksprofielen worden aangemaakt.

We gebruiken Google Optimize alleen met de hierboven beschreven geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat uw IP-adres alleen in afgekorte vorm door Google wordt verwerkt. Een persoonlijke referentie kan dus worden uitgesloten.

We gebruiken Google Optimize om het gebruik van onze website te analyseren en om afzonderlijke elementen, inhoud, functies en aanbiedingen evenals de algehele gebruikerservaring voortdurend te verbeteren. Door de statistische evaluatie van gebruikersgedrag kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Dit is ook ons legitieme belang bij de verwerking van de bovenstaande gegevens door Google. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw webbrowser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Als u het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruikersgedrag (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google wilt voorkomen, kunt u de webbrowserplugin downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Om Google te verplichten de doorgegeven gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken en te voldoen aan de geldende regelgeving voor gegevensbescherming, hebben we een overeenkomst voor gegevensverwerking met Google gesloten.

Voor zover gegevens worden overgedragen en verwerkt door Google in de Verenigde Staten, heeft het moederbedrijf van de Google Group, Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, Verenigde Staten, zich onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten en deze gecertificeerd. Google verplicht zich hiermee te voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden in het item waarnaar hieronder wordt verwezen: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informatie van de derde partij: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, over instel- en bezwaarmogelijkheden en over gegevensbescherming vindt u op de volgende Google-webpagina's:

- Gebruiksvoorwaarden: https://policies.google.com/terms?hl=de

- Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

- Gebruik van gegevens door Google wanneer u websites of apps gebruikt waarop Google-services worden gebruikt: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de

- Gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

- Voorkeuren van Google voor gepersonaliseerde advertenties: https://adssettings.google.de

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Mouseflow

We gebruiken Mouseflow, een webanalysedienst van Mouseflow, Inc, 501 Congress Ave, Suite 150, Austin, TX 78701, Verenigde Staten (hierna "Mouseflow" genoemd) op onze website warco.de. Mouseflow maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Mouseflow in de VS en daar opgeslagen. Namens de exploitant van deze website zal Mouseflow deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Ga voor meer informatie naar https://mouseflow.com/de/gdpr/

Intrekking, wijzigingen, correcties en updates

De gebruiker heeft het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over hem of haar zijn opgeslagen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, zijn of haar persoonlijke gegevens te blokkeren en te verwijderen, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

Noodzakelijke cookies

Die folgende Tabellen gibt eine Übersicht über alle notwendigen Cookies, die gesetzt werden.

Analyse Cookies

De volgende tabellen geven een overzicht van alle noodzakelijke cookies die worden ingesteld.

Als u toestemming hebt gegeven voor de analysecookies, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken via de knop onder de tabel.

Monster aanvragen 08 53 01 93 00 Vragen?