Juridische informatie

Colofon van Michael Schladt WARCO Bodenbeläge

In Europa is WARCO een van de toonaangevende ontwikkelaars, fabrikanten en leveranciers van vormdelen van polyurethaangebonden rubbergranulaat.

De terras- en balkontegels, de innovatieve valbeveiligingsplaten en de stabiele stalplaten van WARCO zijn bekend bij een breed publiek.

In de webshop hebben alle geïnteresseerden de voordelige mogelijkheid om kwaliteitsproducten van WARCO tegen bijzonder gunstige fabrikantenprijzen rechtstreeks van de fabriek te kopen.

Adres
Michael Schladt WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
D-67434 Neustadt an der Weinstraße
Telefoon
+31 08 53 01 93 00
Fax
+49 (63 21) 91 52 999
E-Mail
info@warco.nl
Adres van de Galerij
WARCO Galerij
Klemmhof 9
hoek Badstubengasse
D-67433 Neustadt an der Weinstraße
BTW-identificatienummer
DE219871542
Bankdetails
GLS Gemeinschaftsbank eG
DE56 4306 0967 6050 5465 00GENODEM1GLS

Geschillenbeslechtingsprocedure

Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen heeft de Europese Unie een onlineplatform ("ODR-platform") opgezet waarmee u contact kunt opnemen. U kunt het platform vinden op webgate.ec.europa.eu.

Ons e-mailadres is: info@warco.nl.

Disclaimer

De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.

Aansprakelijkheid claims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, met inbegrip van elke vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zal daarom worden afgewezen.

Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Aansprakelijkheid voor links

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid voor dergelijke websites van de hand. Toegang tot en gebruik van dergelijke websites is op eigen risico van de gebruiker.

Copyright

De auteursrechten en alle andere rechten op de inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan Michael Schladt WARCO Bodenbeläge of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van elementen moet vooraf schriftelijke toestemming van de rechthebbenden worden verkregen.

Monster aanvragen 08 53 01 93 00 Vragen?